ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
แอร์ MITSUBISHI MR.SLIM

 

 
แบบติดผนัง รุ่น ECONO AIR (R-32) รุ่นใหม่ ปี 60
 
ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง
1
MS-GN 09VF
5
13.22
9,212
17,500
2
MS-GN 13VF
5
13.18
12,966
20,500
3 MS-GN 15VF 5 13.35 14,330 23,500
4
MS-GN 18VF
5
13.06
18,084
29,500
5
MS-GN 24VF
5
13.36
22,519
41,500
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
            สารทำความเย็น R32 สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน ที่ไปทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก ลดภาวะเรือนกระจก
            Nano Platinum Filter  แผ่นกรองอากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบลทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
            Air Cleanning Filter  แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์ดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรค
            Econo Cool  ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20 % 
            Powerful Cool เพิ่มพลังการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว    
            Fuzzy Logic " I FEEL " Control ระบบควบคุมอุณหภูมิจากความรู้สึก   
            Auto Restart  ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง 
            12 Hour ON/OFF Timer  โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด หรือ ปิด ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง
หมายเหตุ :

            รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

            รับประกันแผงคอยล์เย็น 3 ปี

            ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่เพิ่ม 7%

Catalogue : econo r410a.pdf
 
 
 
 
 
 แบบติดผนัง รุ่น 3D MOVE-EYE HUMAN SENSOR
 
 
ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง
1
MSZ-LN 09VF
5
25.59
   8,871 
29,500
2
3
MSZ-LN 13VF
       MSZ-LN 18VF
5
5
22.60
21.27
12,966
18,083
31,500
43,500
   
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
             Inverter  ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ PAM Control & PWM Control 2 เทคโนโลยี่แห่งการควบคุม 
             Move Eye Human Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหว เพื่อหาตำแหน่งของมนุษย์พร้อมทั้งส่งลมเย็นไปยังตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ
             New Plasma Quad  ระบบฟอกอากาศ 4 พลังประสิทธิภาพ ช่วยลดกลิ่น ฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้ และช่วยยั้บยั้งเชื้อโรค
             Adesnce Detection ระบบการตรวจจับตัวบุคคล 
             Indirect /direct ระบบปรับทิศทางการส่งลมเย็น
             Double Vane ปรับทิศทางลมในแนวขึ้น – ลง
             Natural flow  ระบบกระจายลมแบบธรรมชาติ 
             i Save Mode โหมดการบันทึกการทำงานจากการตั้งค่าของอุณหภูมิเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
             Cooling /Heating  สามารถให้ทั้งความเย็นและความอบอุ่นในเครื่องเดียวกัน จึงทำให้รู้สึกสบายได้ในทุกฤดูกาล 
             Econo Cool ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20 % 
             สารทำความเย็น R32  ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ 
หมายเหตุ :

            รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

            รับประกันแผงคอยล์เย็น 3 ปี

            ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่เพิ่ม 7%

Catalogue :move-eye.gif
 
 
 
แบบติดผนัง รุ่น WIDE AND LONG
 

ลำดับ

MODEL

เบอร์

EER

BTU

ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง

1

MS-GK 36VA

-

-

34,120

56,500

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
                 Anti-Allergy Enzyme Filter แผ่นฟอกอากาศที่สามารถยับยั้งไข้หวัดใหญ่และสารก่อภูมิแพ้ 
             Catechin Filter
  แผ่นกรองอากาศและกำจัดกลิ่น "คาเตคิน" 
             Wide Mode 
ที่สามารถกระจายความเย็นซ้าย-ขวา ได้มากถึง 7 ทิศทาง 42 แบบ
             Long Mode 
สามารถกระจายลมเย็นได้ไกลถึง 12 เมตร
             Econo Cool  
ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20 %
             Fuzzy Logic " I FEEL " Control 
ระบบควบคุมอุณหภูมิจากความรู้สึก
             Auto Restart  
ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง
             24 Hour ON/OFF Timer  
โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ :

            รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

            รับประกันแผงคอยล์เย็น 3 ปี

            ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่เพิ่ม 7%

Catalogue : 
 
 
 
 
แบบติดผนัง รุ่น KIRIGAMINE ZEN INVERTER ( คีรีกามิเนะ เซน)
 
ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง
1
MSZ-EF 09VA
5
15.23
8,599.60 (4,094-11,601 )
28,500
2
MSZ-EF 13VA
5
12.49
11,674.16 (4,777-13,648)
32,500
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
                Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ 
            Nano Platinum Filter 
แผ่นกรองอากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบลทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
           
 I Save Mode โหมดตั้งอุณหภูมิสำรองสะดวกรวดเร็วไม่ต้องกดรีโมทคอนโทรลบ่อยครั้ง
            Silent Mode 
ทำงานเงียบที่สุดเพียง 21 เดซิเบล
           
 PAM Control & PWM Control 2 เทคโนโลยี่แห่งการควบคุม 
            
Cooling /Heating สามารถให้ทั้งความเย็นและความอบอุ่นในเครื่องเดียวกัน จึงทำให้รู้สึกสบายได้ในทุกฤดูกาล
            สารทำความเย็น R32 
ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ 
            Weekly Timer โปรแกรมตั้งเวลาการทำงานรายสัปดาห์ 
            Econo Cool ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20 % 
            Auto Restart 
ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง
           
 24 Hour ON/OFF Timer โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ :

                รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

            รับประกันแผงคอยล์เย็น 3 ปี

            ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่เพิ่ม 7%

Catalogue : 
 
 
 
 
แบบติดผนัง รุ่น   super  INVERTER  
 
ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาแอร์พร้อมติดตั้ง
1
 MSัํํํY-GN 09VF
 5
21.59 
 
9,212(3,753-11,600)
 21,500
 2
MSY-GN 13VF
5
21.70 
 
       12,623(3,753-13,989)
 24,500
3
 MSY-GN 15VF
 5
19.69 
 
      14,330(3,071-16,378)
 29,500
4
 MSY-GN 18VF
 5
21.11
 
      17,422(5,118-20,472)
 33,500
5
6
 MSY-GN 24VF
  MSY-GN 30VF 
 5
 5
20.09
18.85
 
22,519(5,118-24,565)
   27,978(8,189-31,900)  
 45,500
   55,000  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
             Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ  
             Nano Platinum Filter  แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบลทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ 
             Electrostatic Anti-Allergen Enzyme Filter  แผ่นฟอกอากาศที่มีเอ็นไซม์ต้านสารก่อภูมิแพ้แบบไฟฟ้าสถิตย์ 
             I Save Mode  โหมดตั้งอุณหภูมิสำรองสะดวกรวดเร็วไม่ต้องกดรีโมทคอนโทรลบ่อยครั้ง Silent Mode  ทำงานเงียบที่สุดเพียง 19 เดซิเบล (เฉพาะรุ่น MSY-GK09VA) 
             PAM Control & PWM Control  2 เทคโนโลยี่แห่งการควบคุม  
             สารทำความเย็น R32  ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ  
             Easy Clean  ทำความสะอาดได้ทั่วถึง ตั้งแต่ภายนอกจนถึงพัดลมโพรงกระรอก 
             Econo Cool  ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 20 %  
             Wide Mode ที่สามารถกระจายความเย็นซ้าย-ขวา ได้มากถึง 7 ทิศทาง 42 แบบ (เฉพาะรุ่น MSY-GK18/24VA) 
             Long Mode สามารถกระจายลมเย็นได้ไกลถึง 12 เมตร (เฉพาะรุ่น MSY-GK18/24VA) 
             Powerful Cool  เพิ่มพลังการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว  (เฉพาะรุ่น MSY-GK18/24VA)  
             Weekly Timer  โปรแกรมตั้งเวลาการทำงานรายสัปดาห์ (เฉพาะรุ่น MSY-GK18/24VA) 
             24 Hour ON/OFF Timer  โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ :

            รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

            รับประกันแผงคอยล์เย็น 3 ปี

            ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่เพิ่ม 7%

Catalogue : Inverter.pdf

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
RUNGROJAIR.COM 969/172 หมู่บ้านภัสสร 4 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-693-5546 fax 02-693-5546 E-mail:rungrojair3@hotmail.com RUNGROJAIR.COM 182 ซ.อินทามระ 41 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Tel. 0-2693-5546,08-3052-9869 Fax 0-2693-5546 Email:rungrojair3@hotmail.com สถิติเว็บไซต์ ร่วมให้คะแนนโหวตเว็บแห่งนี้ หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online JOBSIAM.COM : Jobs Online @Submit!-FREE Promotion